Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR

Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR

IČO:

42428114

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR

Dátum vzniku:

04.06.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pstruša 339, Vígľaš, 96202

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324518921 - Vígľaš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený