Poľovnícka organizácia MARKEL

Poľovnícka organizácia MARKEL

IČO:

42418305

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia MARKEL

Dátum vzniku:

30.03.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vyšehradská 13, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85106

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529460 - Bratislava - mestská časť Petržalka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený