Poľovnícka organizácia KELECSENYI

Poľovnícka organizácia KELECSENYI

IČO:

42324131

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia KELECSENYI

Dátum vzniku:

26.09.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Plzenská 119, Košice - mestská časť Západ, 04011

Okres:

SK0423 - Okres Košice II

Obec:

SK0423598224 - Košice - mestská časť Západ

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený