Poľovnícka organizácia JASTRAB Kostolné Kračany

Poľovnícka organizácia JASTRAB Kostolné Kračany

IČO:

42163285

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia JASTRAB Kostolné Kračany

Dátum vzniku:

14.10.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

časť Amadeho Kračany 271, Kostolné Kračany, 93003

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501697 - Kostolné Kračany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený