Poľovnícka organizácia HUBERTLOV

Poľovnícka organizácia HUBERTLOV

IČO:

42321565

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia HUBERTLOV

Dátum vzniku:

14.03.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Petrovce nad Laborcom 3, Petrovce nad Laborcom, 07221

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522902 - Petrovce nad Laborcom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený