Poľovnícka organizácia Háj

Poľovnícka organizácia Háj

IČO:

42111706

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Háj

Dátum vzniku:

08.07.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Spišský Hrušov 158, Spišský Hrušov, 05363

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A543616 - Spišský Hrušov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený