Poľovnícka organizácia Háj - Lipa

Poľovnícka organizácia Háj - Lipa

IČO:

42341027

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Háj - Lipa

Dátum vzniku:

06.05.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Buglovce 26, Buglovce, 05304

Okres:

SK0414 - Okres Levoča

Obec:

SK0414526428 - Buglovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený