Poľovnícka organizácia FOX

Poľovnícka organizácia FOX

IČO:

42406790

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia FOX

Dátum vzniku:

23.01.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Charkovská 4, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, 04022

Okres:

SK0424 - Okres Košice III

Obec:

SK0424598682 - Košice - mestská časť Dargovských hrdinov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený