Poľovnícka organizácia Dunaj II

Poľovnícka organizácia Dunaj II

IČO:

50262149

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Dunaj II

Dátum vzniku:

05.02.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pomlejská 16, Šamorín, 93101

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501905 - Šamorín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

04 - 3-4 zamestnanci