Poľovnícka organizácia Dolný Štál

Poľovnícka organizácia Dolný Štál

IČO:

42298903

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Dolný Štál

Dátum vzniku:

06.06.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Okočská cesta 640/1, Dolný Štál, 93010

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501611 - Dolný Štál

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený