Poľovnícka organizácia Čierna hora Čierna Lehota

Poľovnícka organizácia Čierna hora Čierna Lehota

IČO:

42247616

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Čierna hora Čierna Lehota

Dátum vzniku:

23.02.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čierna Lehota 297, Čierna Lehota, 04936

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525596 - Čierna Lehota

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený