Poľovnícka a ochranárska spoločnosť AGROŽIAR

Poľovnícka a ochranárska spoločnosť AGROŽIAR

IČO:

37902539

Obchodné meno:

Poľovnícka a ochranárska spoločnosť AGROŽIAR

Dátum vzniku:

21.03.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Polúvsie 12, Rajecké Teplice, 01313

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517933 - Rajecké Teplice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený