Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Ilava

IČO:

36118061

Obchodné meno:

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Ilava

Dátum vzniku:

13.05.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Farská 84/5, Ilava, 01901

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513156 - Ilava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený