Obvodná poľovnícka komora v Starej Ľubovni

Obvodná poľovnícka komora v Starej Ľubovni

IČO:

42237734

Obchodné meno:

Obvodná poľovnícka komora v Starej Ľubovni

Dátum vzniku:

01.10.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Farbiarska 47/19, Stará Ľubovňa, 06401

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526665 - Stará Ľubovňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov