Občianske poľovnícke združenie

IČO:

31301304

Obchodné meno:

Občianske poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

23.08.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jablonov nad Turňou, Jablonov nad Turňou, 04943

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525782 - Jablonov nad Turňou

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený