Mestské poľovnícke združenie Jelšavan

IČO:

35516658

Obchodné meno:

Mestské poľovnícke združenie Jelšavan

Dátum vzniku:

02.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jesenského 343, Jelšava, 04916

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328525791 - Jelšava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený