Mestská organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava

IČO:

30852846

Obchodné meno:

Mestská organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava

Dátum vzniku:

07.02.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Haanova 19, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85104

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529460 - Bratislava - mestská časť Petržalka

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov