Klubové podujatia

4.11. - 5.11. Klubové durič. sk. jazvečíkov, CACT..................Turá Lúka
10.11. - 12.11. Mem. A. Renča, CACT, CACIT ........................Žilina
11.11. - 12.11. Klub. SD tatr. duričov, CACT.......................Zvolen
12.11. Skúš. odvahy sever. poľov. psov.............................Poprad
18.11. - 19.11. Klub SD alp. jazv. dur.............................H. Mariková
18.11. - 19.11. Medz. durič. sk. jazv., CACT,CACIT.................Veľký Krtíš
25.11. - 26.11. Klub SD alp. jazv. duričov.........................Malacky
25.11. - 26.11. Klub. SD teriér., CACT.............................Dargov