Finálové kolo Ligy SPK v M-800

Srdečne Vás pozývame

Dátum konania 05.10.2019
Organizátor OPK Zvolen
Názov podujatia Finálové kolo Ligy SPK v M-800
Miesto konania Sielnica
Disciplíny M800