SPK spolupracuje s políciou na prípade otrávených a zastrelených dravcov

NEAKCEPTOVATEĽNÉ OTRAVY DRAVCOV! Opäť sa stretávame s otrávenými a zastrelenými vzácnymi druhmi dravcov a vtákov na Záhorí. Slovenská poľovnícka komora spolupracuje aj pri odhaľovaní týchto trestných činov s políciou i ochranármi. Skontaktovali sme sa tiež priamo s dotknutým užívateľom poľovného revíru, ktorého do dnešného dňa s prípadom ani s otravami dravcov nikto z kompetentných neoslovil. Užívateľ revíru, ktorý v ňom buduje na vlastné náklady napájačky nie len pre malú zver, ale aj ostatné druhy vtákov a živočíchov, ostal po tomto prípade zaskočený. Trestný čin, ktorý bol v tomto prípade spáchaný, nebol len na úseku pytliactva alebo porušovania ochrany rastlín a živočíchov, ale aj neoprávneným nakladaním s vysokorizikovými chemickými látkami.

Vyzývame preto členov SPK, aby pri jarných vychádzkach boli obozretní, všímali si podozrivé návnady či podozrivé osoby, ktoré by mohli byť páchatelia! Ak už podozrivé návnady, či uhynuté živočíchy nájdete, v žiadnom prípade ich nechytajte!

Avšak, ako je to už zvykom, aj teraz boli okamžite obvinení z tohto konania poľovníci, nakoľko sa čin stal v poľovnom revíri (revíry tvoria viac ako 90 % plochy Slovenska). Sme nápomocní orgánom činným v trestnom konaní a pozorne budeme sledovať prešetrenie týchto prípadoch.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/medialne...