Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2021/2022

Podľa hlásení z Okresných úradov bolo za osem mesiacov poľovníckej sezóny 2021/2022 ulovených 62 761 kusov diviačej zveri, čo je už o 2000 ks viac ako za celú minuloročnú poľovnícku sezónu. Počas "lockdown-u" mali poľovníci výnimku zo zákazu vychádzania i cestovania mimo okres, čo sa jednoznačne osvedčilo a potvrdilo ako jeden z problémov, ktorý dopomohol k tomu, že lov v mesiaci marec bol nedostačujúci.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2314-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2021-2022.html