Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2019/2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

vydáva mimoriadne povolenie lovu zveri, podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve, čím povoľuje mimoriadny lov určitých druhov samičej aj samčej raticovej zveri, predovšetkým jelenej, danielej a muflonej zveri, a to z dôvodu ochrany majetku a minimalizácie škôd na poľnohodpodárskych a lesných pozemkoch na základe požiadaviek v žiadostiach doručených od Okresných úradov, Obvodných poľovníckych komôr a i. 

Mimoriadne povolenia sú vydávané pre jednotlivé okresné úrady v sídle kraja Banská Bystrica, Bratislava, Trenčín, Trnava, Žilina, Košice, Prešov, Nitra podľa príloh.

 

Prílohy: 

OU Žilina - Mimoriadne povolenie lovu
OU Trnava - Mimoriadne povolenie lovu
OU Trenčín - Mimoriadne povolenie lovu
OU Prešov - Mimoriadne povolenie lovu
OU Nitra - Mimoriadne povolenie lovu
OU Košice - Mimoriadne povolenie lovu
OU Bratislava - Mimoriadne povolenie lovu
OU Banská Bystrica - Mimoriadne povolenie lovu