Úhor európsky

Dátum zverejnenia: Ut, 07/04/2017 - 09:17

Prvá zmienka o dovoze monté (mladé úhory) sa tiahne do roku 1884, kedy ho do našich oblastí doviezol známy český vedec a ichtyológ Josef Šusta. To ešte nevedel, že o niekoľko desaťročí bude jeho dovoz kvôli zachovaniu vo vnútrozemských vodách nevyhnutný.

Krv úhora obsahuje ichtyotoxín, ktorý je pre cicavca jedovatý. Jedovatosť mizne pri tepelnej úprave mäsa nad 58-70°C. Otráviť sa ním môžeme pri vniknutí do krvného obehu človeka poranenou pokožkou. Sérum z krvi úhora sa využíva na výrobu látok na identifikáciu krvných skupín u ľudí a taktiež na prípravu antiséra proti hadiemu jedu.

Najnovšie výskumy potvrdili, že skutočná oblasť neresu úhorov je v maximálnej hĺbke 600m v povrchových vrstvách. Ikry úhora majú veľkosť 1-1,6mm. Takisto sa potvrdila jedna zaujímavá informácia, a to že pri pravidelnom dovoze monté do vnútrozemia je počet samcov a samíc rovnaký. Vplyvom prostredia však dochádza k premene samcov na samice, čo znamená, že v našich revíroch sa vyskytuje 99,9-100% samíc.

V sladkých vodách sa vyskytujú dve formy úhorov-úzkohlavé a širokohlavé. Vznik týchto foriem ovplyvňuje najmä prostredie a zloženie potravy. Úzkohlavý úhor sa živí dážďovkami , červami a drobným hmyzom, širokohlavý, ktorý je podstatne bojovnejší sa okrem už spomenutej potravy živí najmä drobnými rybkami vo veľkosti 6-8 cm, ktoré sú uhynuté alebo poranené.

Úhor sa v našich oblastiach dožíva pomerne vysokého veku - 13 rokov. Sú známe prípady, kedy sa dožil omnoho viac. Život úhora v švédskom akváriu údajne trval neuveriteľných 85 rokov (Svärdson 1949).

Zaujímavosťou je, že úhor sa počas zimy zahrabáva do bahna a nežerie. Preberá sa až neskoro na jar. Najčastejšie sa teda loví v období od mája do septembra. Svetový úlovok tvorí ročne okolo 20 000 ton. Mäso z úhora je jemné a kvalitné.

ISBN 0231-8768 Poľovníctvo a rybárstvo 1997

 

 

 

496
11081