Rybačka a deti

Dátum zverejnenia: Ut, 06/20/2017 - 20:29

Deti a rybačka

Existuje veľa dôvodov, prečo vziať deti do prírody - na rybačku. Malé deti si prirodzene osvojujú základné hodnoty, význam životného prostredia a jeho ochrany. Zlepšuje sa ich chápanie zákonitosti prírody i život a to nie len vo vodnom živle. Malé deti sú dobrými pozorovateľmi , potrebujú zážitky a podnety.

Lov rýb zlepšuje reflexy, koordináciu pohybu detí, rozvíja ich schopnosť plánovať a organizovať činnosť. Spoločná rybačka taktiež podporuje družnosť, priateľskosť, vzájomnú pomoc, rozvíja u detí sociálne a konverzačné cítenie.

Aké druhy je však vhodné loviť s deťmi? Samozrejme záleží od toho, či máte možnosť cestovať ale aj od veku dieťaťa. Najlepšie je loviť malé burinné ryby, ktoré ochotne berú a sú na pohľad zaujímavé, napr. ostrieže, slnečnice a pod.

Čo s úlovkami? Na túto diskutabilnú otázku sa nedá odpovedať. Je len na vás, či po dohode s deťmi dáte rybám slobodu. Deti práve s touto alternatívou väčšinou súhlasia.

Akú techniku zvoliť? Ak ideme na rybačku s deťmi, musíme sa zmieriť s tým, že počet ulovených rýb nie je dôležitý. Deti si vyžadujú pozornosť a pomoc, podrobné vysvetľovanie a postup pri lovení rýb. Lov z loďky môže byť pre nich mimoriadny zážitok, treba však brať ohľad na bezpečnosť.

Po rybačke je najvhodnejší rozhovor o prežitom zážitku, zistenie postoja, pocitov, čo sa im páčilo a čo naopak nie. V každom prípade je lepšie ich pochváliť a nerobiť im výčitky z niečoho, čo sa im nepodarilo. Ak ide o veľmi malé deti, je dobré požiadať ich aby svoje pocity nakreslili(farebné rybičky, rybník, oheň, rybár,...)

Verte, že spoločná rybačka s deťmi je veľmi dobrým nápadom. Keď sa takýto výlet vydarí, deti budú mať nezabudnuteľné spomienky a posilní sa im tak aj láska k prírode.


 

ISBN 0231-8768 Poľovníctvo a rybárstvo 1997

321
8644