MO SRZ Veľké Kapušany

IČO: 
30684960
Mesto: 
Veľké Kapušany
Kraj: 
KOŠICKÝ
Adresa: 
Staničná 1
PSČ: 
079 01

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Veľké Kapušany

IČO:

30684960

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Veľké Kapušany

Dátum vzniku:

22.10.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Staničná 1, Veľké Kapušany, 07901

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427543853 - Veľké Kapušany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený