MO SRZ Svidník

IČO: 
31302793
Mesto: 
Svidník
Kraj: 
PREŠOVSKÝ
Adresa: 
Sov. Hrdinov 200/33
PSČ: 
089 01

Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia

IČO:

31302793

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia

Dátum vzniku:

07.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svidník, Svidník, 08901

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527106 - Svidník

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený