Zadielsky potok

Číslo revíru: 
4-4170-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Košice
Organizácia: 
MO SRZ Moldava nad Bodvou
Popis revíru: 

Zadielsky potok od ústia po štátnu prírodnú rezerváciu Zadielska tiesňava.