Vyčoma č.1

Číslo revíru: 
2-5570-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Partizánske
Organizácia: 
MsO SRZ Partizánske
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Vyčomy od ústia do rieky Nitra po Čepanov mlyn nad obcou Klátova Nová Ves. Lovná miera: kapor 45 cm.