Vychylovka

Číslo revíru: 
3-6080-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Čadca
Organizácia: 
MO SRZ Čadca
Popis revíru: 

Potok Vychylovka od ústia do rieky Bystrica v obci Nová Bystrica po pramene.