Vojnícky potok

Číslo revíru: 
2-5550-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Komárno
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Marcelová
Popis revíru: 

Vojnícky potok od ústia po pramene.