VN Turá

Číslo revíru: 
2-5420-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levice
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Levice
Popis revíru: 

Vodná plocha vzdutia (30 ha) pre MVE Turá od telesa vzdutia po železničný most Dolná Seč -Tekovský Hrádok. Od 005 revír zaradený do zväzového kaprového poriadku. Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb na revíri.