VN Tajch (podbrezová)

Číslo revíru: 
3-5820-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Brezno
Organizácia: 
MO SRZ Podbrezová
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (0,74 ha) na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.