Veselianka

Číslo revíru: 
3-4870-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Námestovo
Organizácia: 
MO SRZ Nálepkovo
Popis revíru: 

Veselianka od vtoku do Bielej Oravy po pramene, vrátane prítokov. Lovná miera: lipeň 30 cm.