Varínka

Číslo revíru: 
3-4780-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žilina
Organizácia: 
MsO SRZ Žilina
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Varínka od železničného mosta cez Varínku pri ústí do Váhu po pramene. Potoky Struháreň od ústia do Varínky po splav Bukovina, Biely potok od ústia do Varínky po cestný most pri hoteli Jánošík a potok Kúr od ústia do Varínky po pramene. V úseku vyznačenom tabuľami ako NPR Tiesňavy platí zákaz lovu rýb.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm.