Váh č.8

Číslo revíru: 
2-4430-2-1
Charakter vody: 
kaprové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trenčín
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Trenčín
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom mimo vodnej plochy Enklávy v k.ú. obce Trenčianska Teplá, ktorá predstavuje samostatný rybársky revír, hranica revírov je vyznačená plávajúcimi bójami. Tabuľami vyznačené zimoviská rýb sú na obidvoch stranách v úseku od hate Trenčianske Biskupice po poslednú kamennú hrádzu, od cestného mosta Bierovce po ústie Turnianskeho potoka, od ústia Orechovského potoka po železničný most vrátane zátoky Váhu, zákaz lovu rýb od 1.1. do 15.3. V úseku od starého mosta za obcou Zamarovce po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom - výskyt hlavátky. Zákaz lovu z verejne neprístupných a oplotených pozemkov.