Váh č.14

Číslo revíru: 
3-4630-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žilina
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Žilina
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Váh od hranice CHRO VD Žilina 100 m nad ústím Varínky (na pravom brehu) a od vzdutia na rieke Váh (na ľavom brehu) po železničný most Strečno-Vrútky. Lovná miera: pstruh potočný 35 cm, lipeň 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.