Turňa č. 2

Číslo revíru: 
4-3000-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Košice
Organizácia: 
MO SRZ Moldava nad Bodvou
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou po pramene a potok Vápený od ústia po pramene.