Torysa č. 7

Číslo revíru: 
4-2950-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levoča
Organizácia: 
MO SRZ Sabinov
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Torysa od cestného mosta „Na chotári po hranice VO nad obcou Torysky a potoky Olšavica a Pavľanský od ústia po pramene.