Torysa č. 3

Číslo revíru: 
4-2910-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Sabinov
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Sabinov
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš po cestný most v meste Sabinov. Lovná miera: jalec hlavatý 25 cm.