Šugovský potok

Číslo revíru: 
4-2730-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Košice
Organizácia: 
MO SRZ Medzev
Popis revíru: 

Šugovský potok od ústia pri meste Medzev po pramene a vodná plocha nádrží v Šugovskej doline.