Sikenica č.2

Číslo revíru: 
2-2660-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levice
Organizácia: 
MsO SRZ Levice
Popis revíru: 

Čiastkové povodie riečky Sikenica od cestného mosta Mýtne Ludany - Hontianska Vrbica po ústie potoka Štampoch a potok Jablonianka od ústia po ústie Počúvalskeho potoka, Mýšpotok a Drženický potok (Dubovec), Surdok (Kuťuš), Devičianka, Bokroš, Starý potok, Majere- Uhliská, Pukanský potok, Uhliská, Veterník-Majere, Čankovský potok, Šurda, Ulička, Negýš, Bohunický potok od ústia po pramene. Od cestného mosta Kmeťovce - Žemberovce po obec Krškany je Sikenica súčasťou NPR - zákaz vjazdu motorových vozidiel.