Rudava č.1

Číslo revíru: 
1-0600-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Rudava od ústia do rieky Moravy po mlyn pri obci Studienka Chválove.