Rašelinisko Pusté Uľany č.2

Číslo revíru: 
2-2310-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Galanta
Organizácia: 
MO SRZ Sládkovičovo
Popis revíru: 

Vodná plocha rašeliniska (10 ha) ohraničená Stoličným potokom a obcou Pusté Úľany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.