Radošina č.2

Číslo revíru: 
2-2190-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Topoľčany
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Topoľčany
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Radošiny od cestného mosta v obci Biskupová po pramene a po toky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30 cm.