Preseľanský potok

Číslo revíru: 
2-2150-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levice
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Šahy
Popis revíru: 

Preseľanský potok od ústia pri obci Presaľany nad Ipľom po štátne hranice s Maďarskou republikou.