Perlovský potok

Číslo revíru: 
4-1900-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Gelnica
Organizácia: 
MO SRZ Gelnica
Popis revíru: 

Perlovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.