Perec č.2

Číslo revíru: 
2-2110-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levice
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Želiezovce
Popis revíru: 

Potok Perec od železničného mosta v Zalabe po cestný most Mýtne Ludany - Starý Hrádok.