Pčolinka

Číslo revíru: 
4-1880-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Snina
Organizácia: 
MO SRZ Snina
Popis revíru: 

Potok Pčolinka od ústia v meste Snina po pramene.