OR Stará Morava

Číslo revíru: 
1-0440-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre
Popis revíru: 

Vodná plocha odstaveného ramena (21,16 ha) rieky Moravy v rkm. 57,8 - 58,5 v inundačnom území rieky Moravy.