OR Mikulské

Číslo revíru: 
2-1810-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levice
Organizácia: 
MO SRZ Želiezovce
Popis revíru: 

Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) rieky Hron pri meste Želiezovce časť Mikula.